Peter Björling

johanInnovationsrådgivare

Peter från Almi företagspartner i Östergötland har från start trott på idén kring att skapa ett helt nytt koncept av friluftsprodukter. Peter har fungerat som ett bollplank och gott stöd under hela utvecklingsprocessen.  Almi företagspartner har haft vänligheten att beviljat lån för utvecklingsprocessen och uppstarten och detta är naturligtvis även det ett extra plus i kanten.  Förutom att fungera som klok innovationsrådgivare arbetar Peter med ett projekt som heter Miljödriven produktutveckling!