Rolf Kalamark

rolfSvampexpert

Svamp och bärväskan innehåller en folder med 8 vanliga och goda svampar i Norden. Det är Rolf som är författaren och som tillsammans med Tommy Svensson tagit bilder till foldern.  Rolf har givit ut två av Sveriges mest sålda svampläroböcker, är ofta anlitad av radio och TV som svampexpert och har också haft utbildningar för läkare och annan vårdpersonal om svampförgiftningar. Hans specialité är att hitta goda användningsområden för olika svampar och komponera läckra maträtter. Vi kommer själklart att så småningom ta del av hans recept på denna webbplats.